Egzaminy

Przepisy egzaminacyjne

Związku Sportowego Polska Unia Taekwon-do

 

 

STOPNIE UCZNIOWSKIE

 

1. Opłaty za stopień zdobyty

80 PLN za każdy stopień.

 

2. Potwierdzanie stopni

Istnieje możliwość potwierdzania stopnia uczniowskiego zdobytego w innej sztuce walki lub organizacji. Opłata za potwierdzenie wynosi 80 PLN (płatne jednorazowo za potwierdzony stopień). Potwierdzenie stopnia możliwe jest po spełnieniu wymagań egzaminacyjnych ZS PUT na odpowiedni stopień w taekwondo oraz dostarczeniu kserokopii certyfikatu poświadczającego stopień zdobyty w innej sztuce walki lub organizacji. Potwierdzenie stopnia możliwe jest jeden raz w życiu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PUT może odmówić potwierdzenia stopnia.

 

3. Egzaminowanie i wpłaty

Egzaminatorem związkowym ZS PUT jest jednej z liderów przypisanych przez Zarząd ZS PUT do danego klubu. Prowadzi on egzaminy w klubach na wszystkie stopnie uczniowskie. Egzaminator sporządza protokół i rejestruje opłaty egzaminacyjne.

 

 

STOPNIE UCZNIOWSKIE DZIECIĘCE

 

1. Celem stworzenia systemu stopni uczniowskich ZS PUT jest umożliwienie częstego zdawania na stopnie uczniowskie dzieciom, zmniejszenie partii materiału egzaminacyjnego oraz bardziej odpowiednie dostosowanie posiadanego pasa do posiadanych umiejętności.

2. System stopni uczniowskich nie jest obowiązkowy i o jego wprowadzeniu decyduje klub w porozumieniu z właściwym egzaminatorem związkowym (liderem).

3. Stopnie uczniowskie nadawane są maksymalnie do wieku młodzika włącznie.

4. Osoby wprowadzone w system stopni dziecięcych zachowują otrzymane stopnie i stosują oznaczenia dla analogicznych stopni dziecięcych.

5. Osoby przechodzące do systemu stopni seniorskich zachowują swój stopień do najbliższego egzaminu. Na egzaminie zdają na kolejny, wyższy stopień w systemie stopni seniorskich.

6. Opłata za stopień dziecięcy wynosi każdorazowo 80 zł i za każdy stopień zdającemu przysługuje certyfikat.

7. Egzaminy na stopnie dziecięce przeprowadzają egzaminatorzy związkowi (liderzy) ZS PUT.

8. Wykaz stopni dziecięcych i odpowiadających im stopni seniorskich przedstawia załączona tabela.

stopnie dziecięce tabela

 

 

STOPNIE MISTRZOWSKIE 

 

1. Opłaty za stopień zdobyty (egzamin i certyfikat ZS PUT)

300 zł niezależnie od stopnia.

 

2. Certyfikaty międzynarodowe

Istnieje możliwość wykupienia certyfikatu federacji, z którymi współpracujemy.

– Certyfikat TI – opłata 10 GBP za każdy stopień – sprawy załatwia Zbigniew Pawlak.

– Certyfikat GTF – sprawy załatwia Łukasz Rewieński.

Do opłaty za certyfikat międzynarodowy może zostać doliczona cena przelewu zagranicznego.

 

3. Potwierdzanie stopni

Istnieje możliwość potwierdzania stopnia mistrzowskiego zdobytego w innej sztuce walki lub organizacji. Opłata za potwierdzenie wynosi 50 % ceny opłaty egzaminacyjnej. Potwierdzenie stopnia możliwe jest po spełnieniu wymagań egzaminacyjnych ZS PUT  na odpowiedni stopień w taekwondo oraz dostarczeniu kserokopii certyfikatu poświadczającego stopień zdobyty w innej sztuce walki lub organizacji. W przypadku gdy wymagania na posiadany stopień mistrzowski są różne od wymagań egzaminacyjnych ZS PUT na potwierdzany stopień konieczny jest udział w egzaminie na tenże stopień. Potwierdzenie stopnia możliwe jest jeden raz w życiu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ZS PUT może odmówić potwierdzenia stopnia.

Istnieje możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego stopień federacji, z którymi współpracujemy.

– Certyfikat TI – opłata 10 GBP za każdy stopień.

Do opłaty za certyfikat międzynarodowy może zostać doliczona cena przelewu zagranicznego.

5 Udostępnień