Komunikaty

OGÓLNOPOLSKI KURS SĘDZIOWSKI ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKA UNIA TAEKWON-DO

Zapraszamy na kurs sędziowski, poniżej podajemy szczegóły:

Część teoretyczna.

16 października 2021
(dotyczy tylko kandydatów na sędziów)

Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na sędziego ZS PUT. Ukończenie kursu warunkuje otrzymanie licencji sędziowskiej która upoważnia do brania udziału w zawodach rangi ogólnopolskiej (Mistrzostwa Polski ZS PUT, Puchar Polski ZS PUT) w charakterze sędziego.

Szkolenie odbędzie się w dwóch blokach: teoretycznym – w formie online 16 października 2021, oraz praktycznym – na Mistrzostwach Polski w Taekwondo ZS PUT, Częstochowa 23-24 października 2021

KIEDY: 16 października 2021, 16:00

GDZIE: online w formie konferencji na platformie zoom-in. Link zostanie wysłany kursantom w osobnej wiadomości.

KOSZT: 50 PLN (wpłata na miejscu zawodów, przed odbyciem części praktycznej)

PROWADZĄCY: Karol Siwek, Sędzia Główny Zawodów ZS PUT, III dan taekwondo, kontakt: karsiwek@gmail.com, tel. 505094049

WARUNKI UCZESTNICTWA: wg Regulaminu ZS PUT: ukończone 18 lat, stopień 4 kup (warunkowo 6 kup), znajomość regulaminu ZS PUT (podczas kursu omawiane będą tylko najważniejsze zagadnienia z Regulaminu ZS PUT, egzamin obejmuje całość materiału).

PLAN ZAJĘĆ:

16:00 – rozpoczęcie kursu, część teoretyczna
19:00 – przygotowanie do części praktycznej
20:00 – egzamin z części teoretycznej
20:30 – planowane zakończenie kursu

(egzamin z części praktycznej odbędzie się podczas turnieju – W sobotę, po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny ogłosi wyniki końcowe kursu sędziowskiego)

ZGŁOSZENIA: do 10 października 2021 włącznie, poprzez formularz online: https://forms.gle/kVkngwZgM5ZdoTWp6

Prosimy o przygotowanie Regulaminu ZS PUT w wersji 4.15 – LISTOPAD 2019

0 Udostępnień