Akademia Menadżera Sportu

Akademia Menadżera Sportu to nowy projekt ZS PUT, który będzie realizowany w latach 2022-2024.

Celem Akademii jest profesjonalizacja i zwiększenie skali działalności klubów Polskiej Unii Taekwon-do oraz tworzenie kolejnych sekcji i klubów. Dzięki uzyskaniu finansowania ze środków budżetu państwa udział w nim będzie bezpłatny.

Projekt składać się będzie z dwóch komponentów:

 • szkoleniowego
 • doradczego.

Szkolenia obejmą takie dziedziny jak: marketing, pozyskiwanie funduszy, prawo, rachunkowość, kadry, zarządzanie projektami, pozyskiwanie klientów, ale także kurs instruktorski i sędziowski. Poszczególne części będą miały formę weekendowych zjazdów. Każdego roku odbędą się od 2 do 5 takich szkoleń.

Doradztwo będzie dotyczyło m.in. prawa, rachunkowości czy marketingu. Polegać ono będzie na indywidualnych konsultacjach, w czasie których ekspert będzie rozwiązywał konkretne problemy zaistniałe w danym klubie.

Na realizację Akademii Menadżera Sportu otrzymaliśmy dotację z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Całkowita wartość projektu wyniesie 428 900 zł, z czego 398 600 stanowią środki przyznane z budżetu państwa.

Zrealizowane szkolenia:

3-4.09.2022 AMS – marketing w klubie sportowym

 • cechy dobrej strony internetowej
 • jak reklamować się w Google
 • media społecznościowe – profile i reklamy
 • jak tworzyć grafiki do internetu i druku

 

26-27.11.2022 AMS – pozyskiwanie funduszy

 • jak wyszukiwać programów grantowych
 • dotacje z samorządów
 • dotacje z ministerstw i NIW
 • granty z fundacji
 • realizacja projektów i sprawozdawczość

 

7-8.01.2023 AMS – Kadry trenerskie w klubie sportowym

 • formy zatrudnienia w klubie sportowym, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy;
 • zawód trener, czyli finanse osobiste instruktora;
 • prowadzenie procesu szkoleniowego i metody badań postępów ćwiczących;
 • dietetyka;
 • metodyka treningu z małymi dziećmi (warsztaty).

 

Doradztwo eksperckie na rok 2023

 • marketing internetowy
 • doradztwo prawne
 • doradztwo księgowo-kadrowe.