Komunikaty

Akademia Menadżera Sportu

Akademia Menadżera Sportu to nowy projekt ZS PUT, który będzie realizowany w latach 2022-2024. Jej celem jest profesjonalizacja i zwiększenie skali działalności klubów Polskiej Unii Taekwon-do oraz tworzenie kolejnych sekcji i klubów. Dzięki uzyskaniu finansowania ze środków budżetu państwa udział w nim będzie bezpłatny.

Projekt składać się będzie z dwóch komponentów:

  • szkoleniowego
  • doradczego.

Szkolenia obejmą takie dziedziny jak: marketing, pozyskiwanie funduszy, prawo, rachunkowość, kadry, zarządzanie projektami, pozyskiwanie klientów, ale także kurs instruktorski i sędziowski. Poszczególne części będą miały formę weekendowych zjazdów. Każdego roku odbędą się od 2 do 5 takich szkoleń.

Doradztwo będzie dotyczyło m.in. prawa, rachunkowości czy marketingu. Polegać ono będzie na indywidualnych konsultacjach, w czasie których ekspert będzie rozwiązywał konkretne problemy zaistniałe w danym klubie.

Na realizację Akademii Menadżera Sportu otrzymaliśmy dotację z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Całkowita wartość projektu wyniesie 428 900 zł, z czego 398 600 zł stanowią środki dotacji z budżetu państwa.

Więcej informacji znaleźć można w zakładce Akademia Menadżera Sportu.

 

0 Udostępnień