Z życia klubów

Kolejne stopnie uczniowskie zdobyte

W Kątach Wrocławskich 13 maja 2023 roku o kolejne stopnie cup walczyli adepci z klubu Sajkan oraz z Akademii Sztuk Walki Rooster. Było to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich zdających, którzy przez długi czas pracowali nad doskonaleniem swoich umiejętności. 

Podczas egzaminu, najmłodsi jak i ci starsi uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami na różnych płaszczyznach takich jak techniki uderzeń, kopnięć, oraz układów formalnych. Było to dla nich ogromne wyróżnienie i dowód na to, że ciężka praca i poświęcenie przynosi pożądane efekty.

Klub Sportowy Sajkan | Kąty Wrocławskie gmina | Facebook
Akademia Sztuk Walki „Rooster” | Świdnica gmina | Facebook

0 Udostępnień