Relacje

Kurs sędziowski w Wołominie zgromadził 85 osób

To nasz największy kurs sędziowski, który dotychczas zorganizowaliśmy. 10 i 11 czerwca 2023 roku w Wołominie zgłosiło się aż 85 sędziów i kandydatów na sędziów aby nabyć i ponieść swoje kwalifikacje.

Całe szkolenie odbyło się w ramach projektu Akademia Menadżera Sportu finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Wśród uczestników było 57 kandydatów na sędziów oraz 28 sędziów, którzy przyjechali aby podnieść swoje kompetencje. Szkolenia odbyło się z podziałami na grupy, a poszczególne bloki tematyczne prowadzili sędziowie kontraktowi ZS PUT: Jakub Demuth, Maciej Stupak, Jerzy Brzostowski oraz Wojciech Jarosz. Część poświęconą interwencjom medycznym przeprowadziła dyplomowana pielęgniarka i jednocześnie nasza sędzia pani Magdalena Pietrala.

Nad sprawnym przebiegiem i organizacją czuwał Prezes ZS PUT Zbigniew Pawlak. Bardzo też dziękujemy trenerowi Michałowi Majewskiego oraz całej ekipie Wołomińskiego Centrum Sztuk Walki za okazaną pomoc.

https://www.facebook.com/ZSPUT

0 Udostępnień