Relacje

Kolejna edycja Akademii Menadżera Sportu za nami

W dniach 25 i 26 listopada 2023 roku  w Chorzowie odbyło się dwudniowe szkolenie, poświęcone kluczowym aspektom prawnym i księgowości w klubach sportowych.

Profesjonalne szkolenia z prawa i księgowości

Wydarzenie zgromadziło 25 członków, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat regulacji prawnych oraz skomplikowanych kwestii finansowych związanych z prowadzeniem klubów sportowych.

Wybitni prowadzący dzielą się wiedzą

Szkolenia poprowadzili doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach:

Artur Gluziński – ceniony wykładowca i specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Jego prezentacja dotyczyła istotnych aspektów prawa dotyczącego klubów sportowych, obejmując m.in. ustawę o stowarzyszeniach, ustawę o sporcie oraz przepisy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Grzegorz Dębowski – właściciel Biura Rachunkowego „Synergia” i doświadczony księgowy specjalizujący się w współpracy z stowarzyszeniami i fundacjami. Jego prelekcja skupiła się na kluczowych zagadnieniach związanych z księgowością klubów sportowych, obejmując dokumenty księgowe, rozliczanie wynagrodzeń, podatki, ubezpieczenia, księgi handlowe i sprawozdania finansowe.

Zróżnicowana tematyka szkoleń

Podczas szkoleń uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat różnorodnych aspektów zarządzania klubem sportowym. Szkolenie „AMS – Prawo w Klubie Sportowym” obejmowało zagadnienia dotyczące ustawy prawo o stowarzyszeniach, prawa sportowego, a także obowiązków klubu i podstaw księgowości. Natomiast szkolenie „AMS – Księgowość w Klubie Sportowym” skupiło się na praktycznych aspektach prowadzenia księgowości, takich jak dokumenty księgowe, rozliczanie wynagrodzeń, podatki, ubezpieczenia oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Wsparcie od Narodowego Instytutu Wolności

Szkolenie zostało zrealizowane jako część projektu „Akademia Menadżera Sportu” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

 

0 Udostępnień