Komunikaty

Stopnie dziecięce ZS PUT

Zarząd Związku Sportowego Polska Unia Taekwon-do stworzył system stopni dziecięcych taekwon-do PUT. Wprowadzenie tego systemu w klubach jest rekomendowane, ale nie obligatoryjne. Szczegółowe przepisy znajdują się w rozwinięciu wiadomości.


STOPNIE UCZNIOWSKIE DZIECIĘCE

ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKA UNIA TAEKWON-DO

 

1. Celem stworzenia systemu stopni uczniowskich ZS PUT jest:

 

a. umożliwienie częstego zdawania na stopnie uczniowskie dzieciom,

Egzamin ma stanowić motywację do ćwiczenia i podnoszenie swoich umiejętności.

 

b. zmniejszenie partii materiału egzaminacyjnego,

Spowoduje to ułatwienie przygotowania do egzaminu i lepsze utrwalenie nabytych umiejętności. Ułatwienie to zdawania o 2 stopnie; zwłaszcza w przypadku osób, które nie mogły wziąć udziału w poprzednim egzaminie.

 

c. bardziej odpowiednie dostosowanie posiadanego pasa do posiadanych umiejętności.

Pozwoli uniknąć sytuacji, gdy małe dziecko posiada wysoki stopień. Często odzwierciedla on jego staż treningowy i zaangażowanie, natomiast nie pokrywa się on z poziomem technicznym.

 

2. System stopni uczniowskich nie jest obowiązkowy i o jego wprowadzeniu decyduje klub w porozumieniu z właściwym egzaminatorem związkowym (liderem).

 

3. Stopnie uczniowskie nadawane są maksymalnie do wieku młodzika włącznie.

 

4. Osoby wprowadzone w system stopni dziecięcych zachowują otrzymane stopnie i stosują oznaczenia dla analogicznych stopni dziecięcych.

 

5. Osoby przechodzące do systemu stopni seniorskich zachowują swój stopień do najbliższego egzaminu. Na egzaminie zdają na kolejny, wyższy stopień w systemie stopni seniorskich.

 

6. Opłata za stopień dziecięcy wynosi każdorazowo 60 zł i za każdy stopień zdającemu przysługuje certyfikat.

 

7. Egzaminy na stopnie dziecięce przeprowadzają egzaminatorzy związkowi (liderzy) ZS PUT.

 

8. Wykaz stopni dziecięcych i odpowiadających im stopni seniorskich przedstawia załączona tabela.

 

stopnie dziecięce tabela