Akademia Menadżera Sportu

Akademia Menadżera Sportu to nowy projekt ZS PUT, który będzie realizowany w latach 2022-2024.

Celem Akademii jest profesjonalizacja i zwiększenie skali działalności klubów Polskiej Unii Taekwon-do oraz tworzenie kolejnych sekcji i klubów. Dzięki uzyskaniu finansowania ze środków budżetu państwa udział w nim będzie bezpłatny.

Projekt składać się będzie z dwóch komponentów:

 • szkoleniowego
 • doradczego.

Szkolenia obejmą takie dziedziny jak: marketing, pozyskiwanie funduszy, prawo, rachunkowość, kadry, zarządzanie projektami, pozyskiwanie klientów, ale także kurs instruktorski i sędziowski. Poszczególne części będą miały formę weekendowych zjazdów. Każdego roku odbędą się od 2 do 5 takich szkoleń.

Doradztwo będzie dotyczyło m.in. prawa, rachunkowości czy marketingu. Polegać ono będzie na indywidualnych konsultacjach, w czasie których ekspert będzie rozwiązywał konkretne problemy zaistniałe w danym klubie.

Na realizację Akademii Menadżera Sportu otrzymaliśmy dotację z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Całkowita wartość projektu wyniesie 428 900 zł, z czego 398 600 stanowią środki przyznane z budżetu państwa.

Zaplanowane szkolenia:

13-14.09.2024 AMS – zarządzanie projektami

 • budowanie zespołu organizacyjnego;
 • planowanie i realizacja działań;
 • organizacja turniejów sportowych;
 • organizacja obozów sportowych;
 • organizacja pozostałych wydarzeń, w tym imprez masowych.

14-15.09.2024 AMS – sprzedaż w klubie sportowym

 • psychologiczne podłoże podejmowania decyzji;
 • pozyskiwanie nowych ćwiczących;
 • pozyskiwanie nowych klientów firmowych;
 • zwiększanie aktywności obecnych ćwiczących.

Doradztwo eksperckie na rok 2024

 • marketing internetowy;
 • doradztwo księgowo-kadrowe.

 

Zrealizowane szkolenia:

3-4.09.2022 AMS – marketing w klubie sportowym

 • cechy dobrej strony internetowej;
 • jak reklamować się w Google;
 • media społecznościowe – profile i reklamy;
 • jak tworzyć grafiki do internetu i druku.

 

26-27.11.2022 AMS – pozyskiwanie funduszy

 • jak wyszukiwać programów grantowych
 • dotacje z samorządów
 • dotacje z ministerstw i NIW
 • granty z fundacji
 • realizacja projektów i sprawozdawczość

 

7-8.01.2023 AMS – Kadry trenerskie w klubie sportowym

 • formy zatrudnienia w klubie sportowym, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy;
 • zawód trener, czyli finanse osobiste instruktora;
 • prowadzenie procesu szkoleniowego i metody badań postępów ćwiczących;
 • dietetyka;
 • metodyka treningu z małymi dziećmi (warsztaty).

 

10-11.06.2023 AMS – Szkolenie wolontariuszy – kurs sędziowski

 • kurs dla kandydatów na sędziów;
 • kurs doszkalający dla sędziów;
 • interwencje medyczne w trakcie zawodów.

 

16-17.09 oraz 30.09-01.10.2023 AMS – Kurs instruktorski

 • kurs dla kandydatów na instruktorów taekwon-do
 • kurs doszkalający na instruktorów taekwon-do

 

25-26.11.2023 AMS – prawo w klubie sportowym

 • ustawa prawo o stowarzyszeniach;
 • ustawa o sporcie;
 • ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • obowiązki klubu;
 • podstawy księgowości.

25-26.11.2023 AMS – księgowość w klubie sportowym

 • dokumenty księgowe i kasowe
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • podatki i ubezpieczenia
 • księgi handlowe
 • sprawozdania finansowe