Relacje Z życia klubów

Mistrz Don Dalton w Pabianicach

Grupowe zdjęcie uczestników

W dniach 27-29 stycznia w Pabianicach odbył się międzynarodowy kurs instruktorski taekwon-do (International Instructor Course – IIC), który poprowadził mistrz Don Dalton z Irlandii (8.dan), prezydent ITF Union. Organizatorem imprezy był instruktor Grzegorz Sokołowski i jego klub PKSW Azja Pabianice.

W szkoleniu udział wzięli ćwiczący z Polski, Ukrainy, Litwy, Hiszpanii i Anglii, posiadacze stopni mistrzowskich od pierwszego do szóstego dana i najwyższych stopni uczniowskich. Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do był reprezentowany przez kluby: Azja Pabianice, Dan Świdnik, Gladius Ostróda, Iławski Klub TKD Iława, Gryf Świdnica. Szczególnym zaangażowaniem i poziomem technicznym wykazała się ekipa ukraińska, której trzej członkowie przejechali w drodze na szkolenie około 900 km w każdą stronę, bezpośrednio po podróży stawiając się na pierwszym treningu. Podczas czternastu godzin zajęć trenowano szeroki zakres materiału technicznego taekwon-do, od układów poprzez walkę do samoobrony. Mistrz Dalton duży nacisk położył na szczegóły techniczne oraz na metodykę nauczania poszczególnych elementów w zależności od grupy wiekowej. Podkreślał także rolę instruktora w kształtowaniu postawy moralnej wychowanków i dzielił się licznymi anegdotami ze swoich podróży i spotkań z różnymi mistrzami taekwon-do. Byłą to już trzecia wizyta irlandzkiego szkoleniowca w naszym kraju.

0 Udostępnień