Relacje

Pozyskiwanie funduszy z AMS!

W dniach 26-27 listopada odbyło się kolejne szkolenie z projektu Akademia Menadżera Sportu. Szkolenie dotyczyło pozyskiwania funduszy i było prowadzone przez Pana Artura Gluzińskiego – specjalistę i cenionego wykładowcę z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie miało miejsce w malowniczej miejscowości w ośrodku Dojo w Starej Wsi.

Szkolenie rozwijało zagadnienia z tematyki: 

  • źródła informacji o dotacjach;
  • pisanie wniosków, ofert;
  • rozliczanie dotacji i sprawozdawczość;
  • obowiązki informacyjne, zapewnienie dostępności;
  • zajęcia teoretyczne i warsztatowe.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wejść w ciekawe dyskusje dotyczące tematu szkolenia, tym samym wymienić się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia. 

0 Udostępnień