Relacje

W Tang Soo Do dużo się dzieje!

Aż 10 osób z klubów członkowskich ZS PUT w wyniku pomyślnie zdanych egzaminów otrzymało promocję na stopnie mistrzowskie TSD, co należy uznać jako bezprecedensowe wydarzenie w historii rozwoju Tang Soo Do w Polsce!

Na początku tego roku w Polskiej Unii Taekwon-do została powołana Komisja Stylowa Tang Soo Do, której głównym zadaniem jest koordynowanie działalności klubów członkowskich unii praktykujących tangsoodo oraz inicjowanie ich aktywności sportowej. Ważnym elementem tej działalności są egzaminy na kolejne stopnie wtajemniczenia. O ile stopnie szkoleniowe są przyznawane przez egzaminatorów klubowych ZS PUT, o tyle na stopnie czarnego pasa kandydaci są egzaminowani przez mistrzów All Tang Soo Do Organization, organizacji europejskiej z siedzibą w Holandii.

W tym roku odbyły się dwa takie egzaminy.

Pierwszy z nich miał miejsce pod koniec czerwca w Zevenhuizen (rejon Rotterdamu) a promocję na stopnie mistrzowskie otrzymali:

  • Dariusz Sułek TSD Pionki 4 DAN,
  • Damian Gębal WCSW Wołomin 4 DAN,
  • Michał Majewski WCSW Wołomin 3 DAN,
  • Jakub Płachta TSD Pionki 1 DAN

Drugi z egzaminów odbył się 9 października 2022 roku w Pionkach a przeprowadzili go zaproszeni mistrzowie ATO: KJN Jan van der Schee 8 DAN i SBN John B. Correlje 7 DAN.

Egzamin z pozytywnym skutkiem ukończyli:

  • Piotr Olszewski TSD Pionki 2 DAN,
  • Damian Buczek WCSW Wołomin 2 DAN,
  • Wiktoria Banaszek WCSW Wołomin 1 DAN,
  • Grzegorz Amanowicz TSD Pionki 1 DAN,
  • Zuzanna Maj TSD Pionki 1 DAN
  • Alicja Wiszniowska TSD Pionki 1 DAN.

8 października 2022 roku, w dniu poprzedzającym egzamin mistrzowski, w Wołominie odbyło się seminarium, które poprowadzili mistrzowie All Tang Soo Do Organization: KJN Jan van der Schee i SBN John B. Correlje. W zajęciach wzięły udział dwa polskie kluby zrzeszone w grupie ATO: Wołomińskie Centrum Sztuk Walki i Klub Sportowy Centrum Tang Soo do Pionki. Odbyły się dwa bloki szkoleniowe a pomiędzy nimi mini turniej form tradycyjnych.

Atmosfera na sali była niezwykła. Obaj prowadzący seminarium mistrzowie z wielką pasją przekazali nie tylko potężną dawkę tradycyjnych technik ale też ideę i ducha Tang Soo Do.

Takiego wydarzenia nie było w Polsce od czasów pierwszego seminarium Tang Soo Do, które odbyło się ponad dwadzieścia jeden lat temu w Pionkach.

0 Udostępnień