Komunikaty

Otwarte Mistrzostwa Polski Tang Soo Do

Już 16-17 marca 2024 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbędą się Otwarte Mistrzostwa Polski Tang Soo Do, które zapowiadają się jako niezwykłe wydarzenie dla wszystkich pasjonatów sztuk walki.

Informacja na temat turnieju:

Mistrzostwa odbędę się w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach, ul. Sosnowa 3.
Hala Sportowa ma bardzo dogodne położenie, około 300 metrów od stacji kolejowej Pionki
Zachodnie. Zatrzymują się tutaj pociągi pospieszne np. z Krakowa, Lublina (Puław), Wrocławia
(Opola) itp. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy i busowy. Takie położenie obiektu
daje możliwość bezpośredniego dojazdu na zawody i przemieszczania się w rejonie miasta bez
własnych pojazdów.

Organizatorzy:

Organizatorami są Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do, Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do Pionki, Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Patronat Honorowy:

Burmistrz Miasta Pionki


Opłaty startowe (bez względu na liczbę konkurencji):

  • 120 zł od osoby (przelewem w terminie zgłoszeń)
  • 140 zł od osoby (gotówką na miejscu zawodów, przelewem po zamknięciu zgłoszeń).


Dane do przelewu:

Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do Pionki
02 1750 0012 0000 0000 2165 8227


Wymagane – licencje zawodnicze

(licencja zawodnicza dla klubów współpracujących roczna 20zł, licencja zawodnicza dla klubów członkowskich według wcześniejszych ustaleń)
Rachunek bankowy ZS PUT: 28 1750 0012 0000 0000 3580 8701

Liczba zgłaszanych zawodników:

Nieograniczona. Opłaty pobierane będą za osoby, które faktycznie wystartują w zawodach.
W przypadku uzasadnionej nieobecności, po zawodach będą wykonywane przelewy zwrotne.


Termin zgłoszeń:

03.03.2024r. do godz. 23:59, za pomocą programu rejestrującego dostępnego pod adresem
http://www.put.org.pl/prl/ – dostęp do programu (login, hasło):
Karol Siwek mail siwek@put.org.pl.
Zgłoszenie obejmuje również wysłanie skanów oświadczeń wszystkich zawodników na
udostępniony dysk Google – link zostanie wysłany po wprowadzeniu zawodników do PRL lub
wcześniej na prośbę klubów (prośbę wysyłamy na adres biuro@put.org.pl)
Oświadczenia grupowe wysyłamy dla każdej grupy wiekowej osobno.
Zgłoszenia po terminie, przed rejestracją na adres mailowy siwek@put.org.pl
Zgłoszenie zawodnika w dniu rejestracji 160 zł.

Nagrody:

Medale specjalnie wykonane na tę imprezę oraz dyplomy za miejsca i dyplomy uczestnictwa.
Puchary dla najlepszych zawodników i klubów.

Konkurencje:

Dzieci Starsze – (2018, 2017) techniki szybkościowe (ap chagi/apcha olligi kopane od spodu),
techniki specjalne, układy formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z
bronią*, konkurencja sprawnościowa – soft stick,

Dzieci Starsze – (2016, 2015) techniki szybkościowe (ap chagi/apcha olligi kopane od spodu),
techniki specjalne, układy formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z
bronią*, konkurencja sprawnościowa – soft stick albo semi-contact.

Młodzicy – (2014, 2013, 2012) techniki szybkościowe (dollyo chagi), techniki specjalne, układy
formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z bronią*, semi-contact.

Kadeci – (2011, 2010, 2009) walki w formule semi-contact, light-contact, techniki specjalne,
układy formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z bronią*.

Juniorzy – (2008, 2007, 2006) walki w formule semi-contact, light-contact, techniki specjalne,
układy formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z bronią*.

Seniorzy – (2005 i starsi) walki w formule semi-contact, light-contact, techniki specjalne, układy
formalne tradycyjne, układy formalne dowolne, układy dowolne z bronią*.

* Konkurencja układów tradycyjnych – obejmuje wyłącznie formy tradycyjne Tang Soo Do, bez
Chill Sung. Może zostać przeprowadzona systemem pucharowym lub z użyciem tradycyjnych
tabliczek punktowych.

* Konkurencja układów dowolnych – obejmuje dowolne układy z różnych stylów, z wyjątkiem
układów tradycyjnych Tang Soo Do. Zawodnicy Tang Soo mogą wykonywać formy Chill Sung.

* Konkurencja układów dowolnych z bronią – obejmuje dowolne układy z bronią z różnych
stylów. Zawodnik wykonuje formę z dowolną bronią tradycyjną, kij, miecz, nunchaku, tonfa, sai,
kama, nóż i inne – kierownik planszy może zakwestionować broń ze względów bezpieczeństwa
lub ze względów na brak powiązań z tradycją Dalekiego Wschodu – ostateczna decyzja jest
podejmowana przez Sędziego Głównego. Zakaz prezentowania form typu „freestyle”, oceniane
są tylko formy twarde.

Przeprowadzenie konkurencji i punktacja podobnie jak w konkurencji układów formalnych
dowolnych. Może zostać rozegrana systemem pucharowym lub z użyciem tradycyjnych tabliczek.


Konkurencja dodatkowa – poza rankingiem:

Dzieci Młodsze (roczniki 2020, 2019) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe: soft-stick,
techniki szybkościowe i techniki specjalne.

Weterani – walki w formule semi-contact i light-contact bez podziału na kategorie. Weteran to
zawodnik, który ukończył 35 lat i nie był w poprzednim roku czynnym zawodnikiem.

Kategorie:

Dzieci, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy – według regulaminu ZS PUT.

Dzieci młodsze (2020, 2019): podział uzależniony od ilości startujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych kategorii wzrostowych,
wagowych, wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych osób.


Regulamin zawodów, obsada sędziowska, ubiory sędziów i zawodników, kategorie, sprzęt ochronny:

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT


Sędziowie:

1 sędzia na każdą rozpoczętą piętnastkę zawodników. Zgłoszenia za pomocą PRL (programu
rejestrująco-losującego). Możliwość wypożyczenia sędziego z innego klubu – kontakt mailowy na
biuro@put.org.pl


Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie NNW dla zawodników – zapewniają kluby we własnym zakresie. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.


Opieka medyczna zawodów:

Zapewnia organizator.


Rejestracja ekip:

REJESTRACJA EKIP – zawodnik rejestruje się tylko raz w jednym z poniższych terminów.

Sobota 16 marca 2024:
10:00 – 11:30 – rejestracja wszystkich młodzików
18:00 – 19:00 – rejestracja kadet, junior, senior, weteran

Niedziela 17 marca 2024:
7:30 – 8:30 – rejestracja kadetów i juniorów
10:00 – 10:30 – rejestracja seniorów i weteranów
13:00 – 13:30 – dodatkowa rejestracja seniorów i weteranów


Plan Zawodów:

Sobota 16 marca 2024:
7:45 – odprawa sędziów
8:00 – rozpoczęcie konkurencji dzieci i dzieci młodszych
12:00 – uroczyste otwarcie zawodów
12:30 – rozpoczęcie konkurencji młodzików
20:00 – planowana godzina zakończenia wszystkich konkurencji

Niedziela 17 marca 2024:
8:30 – odprawa sędziów 9:00 – rozpoczęcie konkurencji kadetów i juniorów
15:00 – rozpoczęcie konkurencji senior, weteran
20:00 – planowana godzina zakończenia zawodów Plan zawodów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie przed lub w trakcie trwania zawodów.

Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie w terminie,
– opłacenie startowego
– opłacenie licencji zawodniczej na konto ZSPUT (licencja zawodnicza dla klubów
współpracujących roczna 20 zł, licencja zawodnicza dla klubów członkowskich według
wcześniejszych ustaleń)
– biały dobok, dla klubów nie używających doboków tradycyjnych dopuszcza się używanie
jednolitych strojów klubowych,
– podpisane oświadczenia dla każdego zawodnika – obowiązuje wzór oświadczeń ZS PUT,
dołączony do komunikatu lub do pobrania ze strony www.put.org.pl (zakładka „do pobrania”)
– posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd.


Trenerzy i sekundanci:

Wszystkim zgłoszonym trenerom, kierownikom ekip oraz sekundantom zostaną udostępnione
koszulki z oznaczeniem: sekundant. Na hali zawodów będą mogły przebywać osoby posiadające
koszulki sekundanta dostarczone przez organizatora. Zgłoszenia sekundantów przez program PRL
(pole „dodatkowe informacje”). Zgłaszając sekundantów prosimy podać: imię, nazwisko oraz
sugerowany rozmiar koszulki, np.: Jan Nowak – M. Ilość sekundantów adekwatna do ilości
startujących zawodników.

Noclegi i wyżywienie:

We własnym zakresie, zostanie zaproponowany catering.

Oferta dań obiadowych: 

Sobota 16.03.2024
1. Zupa pomidorowa z makaronem – 15,00 zł
2. Spaghetti –  25,00 zł
3. Filet z kurczaka z ziemniakami gotowanymi i surówką wiosenną -30,00 zł

Niedziela 17.03.2024
1. Zupa jarzynowa z kuleczkami mięsnymi – 15,00 zł
2. Kotlet mielony z ziemniakami gotowanymi i burakami zasmażanymi –  30,00 zł
3. Schabowy z opiekanymi ziemniakami i kapustą zasmażaną –  32,00 zł


Posiłki zapewnia sprawdzona firma cateringowa.
Zamówienia zestawów prosimy kierować na adres mailowy do dnia 13 marca 2024:
janosik197410@wp.pl
kontakt tel. 668824428


Istnieje możliwość wystawienia rachunku przez firmę cateringową, zainteresowane kluby
proszone są o zgłoszenie tego faktu w momencie składania zamówienia i podanie stosownych
danych. Płatność wyłącznie gotówką.


Kontakt z organizatorem:

dariusz.sulek@interia.eu
tel. 609 231 282

Pliki do pobrania:

Komunikat do pobrania:

0 Udostępnień