Komunikaty

Otwarty Zimowy Turniej Taekwon-do w Kątach Wrocławskich

Wraz z klubem Sportowym Sajkan oraz Akademią  Sztuk Walki „Rooster” zapraszamy na Otwarty Zimowy Turniej Taekwon-do w Kątach Wrocławskich. Sprawdź szczegóły w komunikatach.

 

Już 18 lutego 2024 roku, miłośnicy sztuk walki z całej Polski zjadą się do Hali Widowiskowo Sportowej w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4, by wziąć udział w jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sportowych zimy – Otwartym Zimowym Turnieju Taekwon-do!

Po wszystkie szczegółowe informacje zapraszamy do komunikatów które są załączone poniżej.
Komunikat uzupełniający OZTT 2.0
OZTT końcowy 6.0

Organizatorzy

To wyjątkowe wydarzenie sportowe organizują wspólnie:

  • Klub Sportowy Sajkan,
  • Akademia Sztuk Walki „Rooster”,
  • Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do.

Rejestracja i Opłaty

Rejestracja zawodników odbędzie się bezpośrednio w miejscu zawodów, 18 lutego 2024 roku.
Opłata startowa wynosi jedynie 100 zł od osoby, niezależnie od liczby konkurencji, i może zostać uregulowana przelewem na konto Klubu Sportowego
Sajkan
(Nestbank): 55 2530 0008 2041 1074 3023 0001.

Ważne jest posiadanie licencji zawodniczej Związku Sportowego Polska Unia Taekwon-do w wysokości 20 zł (roczna) lub 10 zł (jednorazowa).

Nagrody i Sędziowie

Nagrody to nie tylko medale za miejsca 1, 2 i 3, ale także unikalne dyplomy zaprojektowane specjalnie na tę imprezę sportową. 

Każdy klub proszony jest o zgłoszenie 1 sędziego na każdą rozpoczętą 15 zawodników.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń kluby bez odpowiedniej liczby sędziów mogą mieć
nałożone limity uczestników. Kluby otrzymają zwrot 100 zł za dojazd każdego sędziego
w formie rabatu od opłaty startowej. Sędzia otrzymuje obiad w dniu zawodów.

 

Kategorie wiekowe oraz konkurencje:


Dzieci młodsze (2020, 2019): walki soft-stick, techniki szybkościowe, techniki specjalne.
Dzieci (2018, 2017): walki soft-stick, techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy
formalne tradycyjne.
Młodzicy (2014, 2013, 2012): walki soft-stick, walki semi-contact (system brazylijski drabinek),
techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy formalne tradycyjne.
Kadeci (2011, 2010, 2009): walki semi-contact (system brazylijski drabinek), walki light –
contact (system brazylijski drabinek), techniki specjalne (3 techniki twimyo nopi ap chagi,
twimyo dollyo chagi, twimyo nomo yop chagi), układy formalne tradycyjne i otwarte.
Juniorzy (2008, 2007, 2006): walki semi-contact (system brazylijski drabinek), walki light –
contact (system brazylijski drabinek), techniki specjalne (4 techniki twimyo nopi ap chagi,
twimyo dollyo chagi, twimyo bandae dollyo chagi, twimyo nomo yop chagi), układy formalne
tradycyjne i otwarte.
Seniorzy (2005 i starsi): walki semi-contact (system brazylijski drabinek), walki light – contact
(system brazylijski drabinek), techniki specjalne (5 technik twimyo nopi ap chagi, twimyo dollyo
chagi, twimyo bandae dollyo chagi, twimyo nomo yop chagi w dal
i w zwyż), układy formalne tradycyjne i otwarte.

Uwaga – wprowadzono rozszerzone techniki specjalne dla kadetów, juniorów i seniorów.
W konkurencji technik specjalnych każdej kategorii wiekowej przyznajemy 1,2 i 3 miejsce.

W konkurencji walk sportowych semi – contact oraz light contact brak walki o 3 miejsce.
Przyznawane są medale złoty, srebrny oraz 2 brązowe.

Podział na poszczególne kategorie:

Dzieci, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy – według regulaminu ZS PUT.

Dzieci młodsze – osobno rocznik 2020 oraz rocznik 2019, osobno dziewczynki i chłopcy.

Zaznaczamy możliwość zmian kategorii w zależności od liczby zgłoszonych osób.

 

Regulamin zawodów, obsada sędziowska, ubiory sędziów i zawodników, kategorie,
sprzęt ochronny: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT

Z poniższymi zmianami:

– konkurencja technik specjalnych punktowana:
0 pkt za wykonaną technikę nożną, która nie dotknie packi
1 pkt za wykonaną technikę nożną, która dotknie packi
2 pkt za wykonaną technikę nożną, dzięki której nastąpi wychylenie packi o co najmniej 45 stopni.

Wygrywa zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów po wykonaniu wszystkich technik.
W przypadku ewentualnego remisu dogrywkę rozgrywa się wyłącznie techniką twimyo nopi ap
chagi.
Wysokości technik dla grupy wiekowej kadet, junior, senior zamieszczone w komunikacie
uzupełniającym.
– system rozgrywania walk:
Wprowadzony zostaje system „brazylijski” przebiegu konkurencji walk sportowych
Objaśnienie: Objaśnienie systemu brazylijskiego zamieszczone w komunikacie uzupełniającym.
Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie NNW dla zawodników – zapewniają kluby we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.
Opieka medyczna zawodów:
Zapewnia organizator.

Plan Zawodów:

8:00 – 9:30 – rejestracja ekip oraz uczestników zawodów
9:30 – odprawa sędziów oraz kierowników ekip
10:00 – uroczyste otwarcie zawodów
10:30 – rozpoczęcie konkurencji dzieci młodszych i dzieci
12:00 – rozpoczęcie konkurencji młodzików
14:00 – rozpoczęcie konkurencji katet, junior, senior
20:00 – planowane zakończenie zawodów
Plan zawodów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.


Warunki uczestnictwa:
– zgłoszenie w terminie,
– opłacenie startowego
– opłacenie licencji zawodniczej na konto ZS PUT (licencja zawodnicza dla klubów
współpracujących roczna 20 zł, licencja zawodnicza dla klubów członkowskich według
wcześniejszych ustaleń)
– biały dobok dla wszystkich startujących od 10 cup włącznie. Od grupy wiekowej dzieci
włącznie.
– podpisane oświadczenia dla każdego zawodnika – obowiązuje wzór oświadczeń ZS PUT, do
pobrania ze strony www.put.org.pl (zakładka „do pobrania”)
– posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd.

Trenerzy i sekundanci:
Wszystkim zgłoszonym trenerom, kierownikom ekip oraz sekundantom zostaną udostępnione
koszulki z oznaczeniem: sekundant. Na hali zawodów będą mogły przebywać osoby posiadające
koszulki sekundanta dostarczone przez organizatora. Zgłoszenia sekundantów przez program
PRL (pole „dodatkowe informacje”). Zgłaszając sekundantów prosimy podać: imię, nazwisko
oraz sugerowany rozmiar koszulki, np.: Jan Zalewski – M. Ilość sekundantów adekwatna do ilości
startujących zawodników.

Dopuszczamy możliwość sekundowania osobom posiadającym elegancki ubiór (tj. garnitur lub
tożsame)


Noclegi:
We własnym zakresie.


Wyżywienie:
We własnym zakresie. Zostanie zaproponowany catering. Osobnym komunikatem.

Kontakt z Organizatorami

Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować do:

Oświadczenia do pobrania:

 

0 Udostępnień